Vores vision og berettigelse

I Folkesundhedens Hus forebygger vi stress og opbygger trivsel gennem vidensdeling.

Vi fortæller om vores grundbehov og ressourcer, om fælleskabets styrke. 

 

Grundtanken er simpel: 

Biologisk er vi stadig savannemennesker, der har brug for tryghed, sikkerhed og næring via fællesskabet. Vores universelle behov for stimulering af vores sanser for at føle os som hele eksistenser er intakt. Ligesom for 50.000 år siden da vi vandrede på stepperne. Hjerne og nervesystem har ikke ændret sig nævneværdigt siden. 

 

I Folkesundhedens Hus hjælper vi mennesker og virksomheder med at opdage grundbehov, ressourcer og kompetencer. Vi træner jer i, hvordan I praktisk omsætter det. Vi hjælper virksomheden med at bygge sundhedsdrift internt, så trivslen forankres. 

 

  • Ud af sygdomsadfærd og ind i sundhedsadfærd
 

Det kan lade sig gøre, hvis viljen til at investere i forebyggelse og trivsel vægtes lige så højt som øvrig drift.

 

I Folkesundhedens Hus vil vi danskernes sundhed, og vi arbejder målrettet for at præge udviklingen mod investering i mennesker og trivsel.

Folkesundhedenshus
Folkesundhedenshus

Vision omsat i virksomhedsregi

I et større perspektiv er virksomheden en del af en større bevægelse hen imod at yde en aktiv indsats mod punkt 3 i de 17 verdensmål – “Sundhed og trivsel”.

Når virksomheden opruster på sundhed og forebyggelse, er det det aktive valg hen imod at knække kurven på mental sygdom i Danmark, og sikre virksomhedens egen eksistens i fremtiden.

Investerer mange virksomheder i denne tilgang, vil det sikre et mere stabilt arbejdsmarked, et rekrutteringsmateriale for danske virksomheder i fremtiden, og dermed en bedre konkurrenceevne lokalt og globalt.

Muligheden for reduktion i medicin og sundhedsomkostninger i det offentlige er inden for rækkevidde, hvis den private virksomhed vil investere i personalets trivsel og sundhed. Der er derfor åbenlyst et større samfundsperspektiv i at investere i sundhed forebyggende.

Vi håber motivationen er stor i arbejdsmarkedet til at investere i bæredygtige sundhedstiltag, så virksomhederne kan gøre en forskel i det nære og det fjerne.

Virksomheden sundhedsindretter og profiterer ved:

– Mobilisering af personalets egen ressource hen mod forebyggelse
– Øget trivsel, sundhed og arbejdsevne i personalegruppen
– Fremme af sundhedskultur og adfærd i personalegruppen

– Fælles forståelse og sprog for udfordringer
– Mindre sygefravær
– Mindsket medicinforbrug i personalegruppen
– Skarp sundhedsprofil internt og eksternt
– Bedre sundhedsøkonomi i virksomheden

– Nemmere og bedre lederskab

Folkesundhedenshus