Vores vision

Det gode liv…uden svær folkesygdom. Kan man forebygge svær folkesygdom?

Folkesundhedens Hus kan arbejde med, og anerkender forebyggelse og behandling af folkesygdomme som et stærkere redskab end blot behandling. I Folkesundhedens Hus arbejder vi med at lære mennesker at forebygge de fem folkesygdomme: Angst, depression, stress, migræne og irritabel tarm. Disse fem sygdomme har et slægtskab, og det er derfor muligt at arbejde med dem ud fra samme princip.

I Folkesundhedens Hus kan vi:

1. Screene, om virksomheden har personale med ubalancer, der peger i retning af disse fem folkesygdomme.

2. Hjælpe med at lave forebyggende supervision mod sygdom gennem fokus på sund mental trivsel.

Vi hjælper altså det enkelte menneske til at få øje på dets egen ressource, for at sikre det gode liv uden forhøjet risiko for sygdom.

Folkesundhedenshus
Folkesundhedenshus

Sundhed og trivsel

I et større perspektiv er virksomheden en del af en større bevægelse hen imod at yde en aktiv indsats mod punkt 3 i de 17 verdensmål – “Sundhed og trivsel”.

Når virksomheden opruster på sundhed og forebyggelse, er det det aktive valg hen imod at knække kurven på disse udvalgte folkesygdomme i Danmark og sikre virksomhedens egen eksistens i fremtiden.

Investerer mange virksomheder i denne tilgang, vil det sikre et mere stabilt arbejdsmarked og rekrutteringsmateriale for danske virksomheder i fremtiden, og dermed en bedre konkurrenceevne lokalt og globalt.

Muligheden for reduktion i medicin og sundhedsomkostninger i det offentlige er inden for rækkevidde, hvis den private virksomhed vil investere i personalets sundhed. Der er derfor et større samfundsperspektiv i at investere i sundhed forebyggende.

Vi håber motivationen er stor i arbejdsmarkedet til at investere i dette bæredygtige sundhedstiltag, og ser frem til sammen med jer i virksomheden at gøre en forskel på det nære og det fjerne.

Virksomheden profiterer ved:

– Mobilisering af personalets egen ressource hen mod forebyggelse
– Øget trivsel og sundhed i personalegruppen
– Fremme af sundhedskultur og adfærd i personalegruppen
– Mindre sygefravær
– Mindsket medicinforbrug i personalegruppen
– Skarp sundhedsprofil internt og eksternt
– Bedre sundhedsøkonomi i virksomheden
Folkesundhedenshus