Vores vision og berettigelse

Et godt liv…uden mental sygdom. Kan man forebygge mental sygdom ved at investere i viden og fællesskab?

I Folkesundhedens Hus tror vi på, at vi kan forebygge stress og opbygge trivsel gennem vidensdeling om vores personlige behov og ressourcer, om fælleskabets styrke, igennem etablering af sundhedsindretning i virksomhederne. Det betragter vi som stærkere redskaber end andet.

 

Grundtanken er simpel: 

Biologisk er vi stadig savannedyr, der har brug samme grad af tryghed og sikkerhed fra fællesskabet. Vores behov for stimulering af vores sanser for at føle os som hele eksistenser er intakt. Ligesom for 50.000 år siden da vi vadede rundt. Hjerne og nervesystem har ikke ændret sig nævneværdigt siden. 

Derfor beroliges og udfordres vores nervesystem stadig på samme vis. Ved at få kompetence og viden om dette, kan vi indrette vores liv, så vi bliver i stand til at navigere på trods af de udfordringer, der må møde os på vores vej.

 

I Folkesundhedens Hus hjælper vi mennesker og virksomheder med at opdage ressourcer og kompetencer. Oplyser om hvordan de bringes i anvendelse. Opbygger ift sundhedsindretning i virksomhederne, så trivslen forankres. Op op op vil vi på danskernes sundheds vegne.

 

Det er det, der er vores mission, vision og berettigelse.

 

  • Ud af sygdomsadfærd og ind i sundhedsadfærd.
  • Vi vil knække kurven på de mentale folkesygdomme.

 

Det kan lade sig gøre, hvis viljen til at investere i forebyggelse og opbygning af trivsel vægtes lige så højt som drift og produktudvikling.

Det er den nødvendige investering, hvis vi vil overleve i en moderne tilværelse præget af omskiftelighed og flygtighed, og vi skal sikre at danskerne finder fodfæste igen.

I Folkesundhedens Hus vil vi danskernes sundhed, og vi arbejder målrettet for at præge udviklingen mod investering i mennesker og trivsel

Folkesundhedenshus
Folkesundhedenshus

Vision omsat i virksomhedsregi

I et større perspektiv er virksomheden en del af en større bevægelse hen imod at yde en aktiv indsats mod punkt 3 i de 17 verdensmål – “Sundhed og trivsel”.

Når virksomheden opruster på sundhed og forebyggelse, er det det aktive valg hen imod at knække kurven på mental sygdom i Danmark, og sikre virksomhedens egen eksistens i fremtiden.

Investerer mange virksomheder i denne tilgang, vil det sikre et mere stabilt arbejdsmarked, et rekrutteringsmateriale for danske virksomheder i fremtiden, og dermed en bedre konkurrenceevne lokalt og globalt.

Muligheden for reduktion i medicin og sundhedsomkostninger i det offentlige er inden for rækkevidde, hvis den private virksomhed vil investere i personalets trivsel og sundhed. Der er derfor åbenlyst et større samfundsperspektiv i at investere i sundhed forebyggende.

Vi håber motivationen er stor i arbejdsmarkedet til at investere i bæredygtige sundhedstiltag, så virksomhederne kan gøre en forskel i det nære og det fjerne.

Virksomheden sundhedsindretter og profiterer ved:

– Mobilisering af personalets egen ressource hen mod forebyggelse
– Øget trivsel, sundhed og arbejdsevne i personalegruppen
– Fremme af sundhedskultur og adfærd i personalegruppen

– Fælles forståelse og sprog for udfordringer
– Mindre sygefravær
– Mindsket medicinforbrug i personalegruppen
– Skarp sundhedsprofil internt og eksternt
– Bedre sundhedsøkonomi i virksomheden

– Nemmere og bedre lederskab

Folkesundhedenshus