STÅ STÆRKT

- find din balance

Folkesundhedenshus

Folkesundhedens Hus tilbyder virksomheder og organisationer at bygge trivsel i eget hus

Folkesundhedens Hus er et konsulenthus med kompetencer inden for mental sundhed og trivsel. Vi er en solid gruppe af sundhedsfaglige og erhvervspsykologer, der med bred erfaring fra forskellige sektorer i offentligt og privat regi, er trænede i at behandle stress og opbygge trivsel i netop din virksomhed eller organisation.

 

Vi elsker at tale jordnært og arbejde praktisk, så det bliver nemt for jer som modtagere at omsætte den viden vi kommer med, til praksis.

 

Du vælger sundhedsindretning med Folkesundhedens Hus

I Folkesundhedens Hus arbejder vi sammen med jer på at skabe sundhedsindretning på jeres arbejdsplads.

 

Sundhedsindretning er defineret ved en klar strategi for, hvordan I vil sikre og udvikle trivsel nu og fremadrettet på individ, fælles og ledelsesniveau. 

 

Indsatsen kan både omhandle nu-værktøjer ift brandslukning af stress, men vil også sigte mod fremtidig sikring af en tydelig retning på trivsel og kultur, som tager højde for netop jeres værdier, og den måde I som virksomhed/organisation vil omsætte og italesætte dem over for hinanden i dagligdagen. 

Slutproduktet er en fælles kollegialt udarbejdet trivselskontrakt, der sikrer plads til tryghed, åbenhed, forskellighed, individuelle kompetencer og fælles sprog. 

Nyttevirkningen vil kunne aflæses i kultur, bundlinje og sygemeldingsfrekvens.

 

Folkesundhedenshus
Folkesundhedenshus

Vi bidrager med viden, oplysning og erfaring

I Folkesundhedens Hus har vi over 45 års erfaring i at arbejde med mennesker, og har empirisk og teoretisk viden om, at de fleste mennesker har potentiale for det gode liv gennem forståelse af og aktivering af egne ressourcer til gavn for fællesskabet. Deri ligger forebyggelse, opbygning og udvikling.

 

Derfor ligger vi det fulde fokus der.

 

Velkommen i Folkesundhedens Hus!