STÅ STÆRKT

- find din balance

Folkesundhedenshus

Folkesundhedens Hus tilbyder virksomheder at bygge folkesundhed i eget hus

At bygge folkesundhed betyder:

1. At vi kan lave en indsats i virksomheden, som er målrettet øget trivsel for ansatte og ledere.

2. At vi igennem indsatsen screener og uddanner ansatte og ledere i at forstå og acceptere fysiske og psykiske signaler fra kroppen, så de kan mærke hvor deres tolerancetærskel er, således at de ikke overskrider deres personlige grænser og kapaciteter eller hinandens.

3. Denne forståelse forebygger svære folkesygdomme som stress, angst, depression, irritabel tarm og migræne (se under vision). Den er afgørende for, at virksomheden har en intakt arbejdsgruppe, som kan fungere i god balance personligt og mellemmenneskeligt ift. arbejde og privatliv.

Kulturen i virksomheden
bygger folkesundhed

Indsatsen fra Folkesundhedens Hus kan også vise sig at fortælle om kulturen i virksomheden. Vi kan hjælpe med at gøde kulturen, hvis vores screening af medarbejderne viser data på, at kulturen i virksomheden er udfordret. Dette kan vi arbejde parallelt med, samtidig med at vi arbejder understøttende med vores primære indsats hen imod forebyggelse af folkesygdomme og skabelse af folkesundhed i virksomheden.
Nogle gange er det grundlæggende måder at kommunikere og aflæse hinanden på, der kan arbejdes med. Andre gange er det enkle greb, der ændrer det store billede. Et ønske om en positiv kultur i en virksomhed kan hjælpes på vej af et fælles sprog i virksomheden, som kan være afgørende for rummelighed og trivsel.

Folkesundhedenshus
Folkesundhedenshus

Det fælles sprog giver tryghed og folkesundhed

I Folkesundhedens Hus arbejder vi i vores indsats med så enkel og skarp kommunikation som muligt. Vores erfaring er, at når der er klar retning og præcision i kommunikationen, er der få misforståelser og mere plads til forståelse. Vi hjælper derfor også virksomheden med at omsætte hensigter til klar kommunikation. Redskabet er det fælles sprog, som alle skal kunne forstå, og som kan bruges til f.eks. at kunne afgive og modtage kritik konstruktivt. Et fælles sprog i en virksomhed er kultiverende for et arbejdsmiljø. Det er tryghedsskabende ift at kunne sige klart nej og ja til opgaver. Med baggrund i det fælles sprog, ligger muligheden for en fælles forståelse for dét at takke nej og ja til en opgave. Så bliver tvivlen om, hvorvidt medarbejdere kan overskue en opgave, udvisket, da det fælles sprog kan legitimere, at en medarbejder åbent kan fortælle om sin arbejdskapacitet i forståelse fra omverdenen. Alle kan derfor se hinanden tydeligt gennem et ærligt fælles sprog. Dette er direkte forebyggende mod overbelastning og dermed folkesygdom.


I Folkesundhedens Hus har vi over 45 års erfaring i at arbejde med mennesker, og har empirisk og teoretisk viden om, at de fleste mennesker har potentiale for det gode liv gennem forståelse af og aktivering af egne ressourcer. Deri ligger forebyggelsen. Derfor ligger vi det fulde fokus der.

 

Velkommen i Folkesundhedens Hus!